Δαπάνες Συμβολαίου Αγοράς Ακινήτου

 • Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου:
  1. Για νεόδμητες κατοικίες ορίζεται Φ.Π.Α 24% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου.
  2. Για όλα τα υπόλοιπα ακίνητα ορίζεται φόρος μεταβίβασης 3% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου.
 • Φόρος υπέρ Ο.Τ.Α.: Επιβάλλεται ένα πρόσθετο τέλος 3% επί του παραπάνω φόρου μεταβίβασης ακινήτου υπέρ του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για τους κατοίκους τρίτων χωρών

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4146/18-06-2013 για τους υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη εφόσον πραγματοποιήσουν αγορά ή μίσθωση ακινήτου με  ελάχιστο τίμημα που έχει καθοριστεί στο ποσό των 250.000€.
Η ως άνω άδεια χορηγείται στα μέλη των οικογενειών τους καθώς και από το βοηθητικό προσωπικό εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα νομή και κατοχή τους.
 

  Για τους κατοίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης

  1. Έκδοση Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
  2. Άνοιγμα λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα.
  3. Επιλογή μεταφραστή για την επακριβή μετάφραση του τελικού συμβολαίου.
  4. Ανάθεση σε λογιστή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του πελάτη/ αγοραστή.

  Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν απορίες

  Το νεό μας γραφείο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία "Μαντώ Μαυρογένους" μετά την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος προς την αγορά.

  Διεύθυνση

  Paros Estate Agency
  Παροικία, Πάρος 84400
  Κυκλάδες, Ελλάδα

  Pages