Ελαιώνας στον Κώστο

Σε απόσταση μόλις 250 μέτρα από τον παραδοσιακό οικισμό του Κώστου βρίσκεται ο ελαιώνας με παλαιά δέντρα εμβαδού 5059μ².
Εκτός από την παραγωγή του λαδιού σε αυτό το μοναδικό τοπίο μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια για μία ή περισσότερες κατοικίες συνολικού εμβαδού 221μ².