Δαπάνες Συμβολαίου Αγοράς Ακινήτου

 • Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου:
  1. Για νεόδμητες κατοικίες ορίζεται Φ.Π.Α 24% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου.
  2. Για όλα τα υπόλοιπα ακίνητα ορίζεται φόρος μεταβίβασης 3% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου.
 • Φόρος υπέρ Ο.Τ.Α.: Επιβάλλεται ένα πρόσθετο τέλος 3% επί του παραπάνω φόρου μεταβίβασης ακινήτου υπέρ του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Αμοιβή Δικηγόρου: Ορίζεται κατόπιν συμφωνίας για να πραγματοποιήσει το νομικό έλεγχο του ακινήτου. Για την παράσταση του στο συμβόλαιο αγοράς το ποσοστό κυμαίνεται απο 1% έως 1,5% πλέον ΦΠΑ. Η παράσταση του δικηγόρου στο συμβόλαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτική, όμως η συμμετοχή του σε αυτό είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστούν ο αγοραστής καθώς και ο πωλητής του ακινήτου.
 • Αμοιβή Συμβολαιογράφου: Διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό του συμβολαίου.
 • Αμοιβή Κτηματομεσίτη:
  • Ορίζεται σε ποσό 2000€ πλέον του αναλογούντος νόμιμου ΦΠΑ για ακίνητα με τιμή πώλησης μικρότερη των 100.000€.
  • Ορίζεται σε συγκεκριμένο ποσοστό 2% πλέον του αναλογούντος νόμιμου ΦΠΑ για ακίνητα με τιμή πώλησης μεγαλύτερη των 100.000€.
 • Τέλος Μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο Πάρου: Τέλος μεταγραφής 0,475% επί του τιμήματος πλέον ΦΠΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν απορίες