Κατάστημα στην κεντρική αγορά της Παροικίας

Στην καρδιά του παραδοσιακού οικισμού της Παροικίας, στην κεντρική αγορά, βρίσκεται το ισόγειο κατάστημα 32μ² με καθαρή επιφάνεια 19,40μ².
 
Εμφανές σημείο με μεγάλη πρόσοψη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ακινήτου.